.
Tjek om du kan bestå teoriprøven - Prøv en gratis teoriprøve
.
.
top
Print side  Tilføj til favoriter  E-mail side 

Advarselstavler oversigt

Advarselstavler angiver fare

Advarselstavler opsættes i almindelighed kun, hvor faren vanskeligt kan forudses af trafikanterne eller er væsentlig større, end trafikanterne må forvente.

Advarselstavler er trekantede med spidsen opad. De har rød rand og hvidt midterfelt med sort symbol, som angiver farens art. Dette gælder dog ikke tavlerne A 19 Lyssignal, A 74 Krydsmærker og A 75 Afstandsmærker.

Uden for tættere bebygget område opsættes advarselstavler normalt mellem 150 og 250 m før farestedet. Opsættes de i anden afstand fx på motorvej, angives afstanden på undertavle. I tættere bebygget område kan tavlerne opsættes i kortere afstand fra farestedet uden afstandsangivelse.

Tavlerne A 18 Modkørende færdsel, A 35 Farlig rabat, A 74 Krydsmærker, A 75 Afstandsmærker og A 92 Havnekaj opsættes som anført ved disse tavler.

A11 - Farligt vejkryds


Den krydsende trafik har ubetinget vigepligt, tavlen opstilles hvis den krydsende trafik kan have svært ved at overholde sin vigepligt. Tavlen kan også opstilles på motorvej, hvor tilkørselsbanen har ubetinget vigepligt. vær særlig opmærksom på vejens forløb.

A16 - Rundkørsel


Tavlen opstilles på strækninger, hvor man ikke forventer en rundkørsel. Ved kørsel ind i en rundkørsel gælder reglen for ubetinget vigepligt, vær særlig opmærksom på vejens forløb.

A17 - Fodgængerfelt


Tavlen opstilles hvor fodgængerfelt krydser kørebanen, uden for lyskryds. Hastigheden skal nedsættes, så man tydeligt viser fodgængeren at man kan og vil standse. Ved fodgængerfelter er standsning forbudt 5 m. før. Overhaling er forbudt, medmindre, man kan bevare det fulde udsyn over hele fodgængerfeltet under hele overhalingen.

A18 - Modkørende færdsel


Tavlen kan opstilles når en strækning med ensrettet færdsel ophøre, efter motorvej ophører. Vær særlig opmærksom på vejens forløb.

A19 - Lyssignal


Tavlen opstilles på strækninger, hvor man ikke forventer et lyskryds, fx før bakketop, vejsving, eller på strækninger, hvor der køres med relativ høj hastighed. Hastigheden skal ned, således at man kan standse ,hvis signalet skifter. Vær særlig opmærksom på vejens forløb.

A20 - Risiko for kødannelse


Tavlen opstilles på strækninger, hvor der ofte er kødannelser. Er man sidste bil i køen, tænder man advarselsblinket ( havariblink). Et lovkrav på motor og motortrafikvej.

A21 - Cyklist


Tavlen opstilles, hvor en cykelsti ophører eller hvor cyklister krydser kørebanen. Vær særlig opmærksom på vejens udstyr.

A22 - Børn


Tavlen advarer om børn på kørebanen. Tavlen opstilles oftest ved skoler og børnehaver. Hastigheden skal ned. Vær også særlig opmærksom på evt skolepatruljer.

A23 - Ryttere


Opstilles på strækninger med mange ryttere. Sæt hastigheden ned, hold god afstand, og brug aldrig hornsignal. Hvis hest og rytter befinder sig på en cykelsti, eller går i rabatten kan du fortsætte med uændret hastighed.

A26 - Dyrevildt


Opstilles på strækninger, hvor der forekommer meget dyrevildt der krydser kørebanen. Sæt hastigheden ned. Hvis man påkører et dyr, ring til Falck, også selv om dyret løber videre.

A27 - Kreaturer


Opstilles på strækninger, hvor der forekommer mange bondegårds dyr, der kan også forekomme traktor og mejetærsker.

A31 - Glat vej


Kørebanen kan være glat, årsag skal være angiver på en undertavle, feks. isglat eller jordkørsel.

A33 - Løse sten


Opstilles på strækninger med mange løse sten. Ved møde med et andet køretøj sættes hastigheden ned til 40km/t.

A34 - Stenskred


Opstilles på strækninger, hvor der kan forekomme stenskred. Vær særlig opmærksom på sten på kørebanen.

A35 - Farlig rabat


Opstilles på strækninger med blød rabat eller høj kant. Pas på med at køre ud i rabatten du kan synke i.

A36 - Bump


Opstilles på strækninger med feks. fartdæmpende foranstaltninger, bump kan være farlige ved for høj hastighed.

A37 - Ujævn vej


Opstilles på strækninger med ujævn vej, nedsæt hastigheden.

A39 - Vejarbejde


Opstilles på strækninger med vejarbejde. Hastigheden skal ned og der skal vises særligt hensyn overfor de, der arbejder på vejen.

A41_1 - Højresving


Tavlen advarer om et uoverskueligt vejsving til højre. Hastigheden skal ned. Vær særlig opmærksom på vejens forløb.

A41_2 - Venstresving


Tavlen advarer om et uoverskueligt vejsving til venstre. Hastigheden skal ned. Vær særlig opmærksom på vejens forløb.

A42_1 - Flere sving, det første til højre


Tavlen advarer om flere farlige uoverskuelige vejsving, det første til højre.Vær særlig opmærksom på vejens forløb.

A42_2 - Flere sving, det første til venstre


Tavlen angiver flere farlige, uoverskuelige vejsving, det første til venstre. Vær særlig opmærksom på vejens forløb.

A43_1 - Indsnævret vej


Tavlen advarer om, at kørebanen indsnævres i begge retninger, længere fremme. Vær særlig opmærksom på vejens forløb.

A43_2 - Indsnævring af vej - venstre side


Tavlen advarer om, at vognbanen i venstre side indsnævres. Kig på kørebanen, hvis linien er slettet, gælder reglen for sammenfletning, hvis linien er ført helt frem, gælder reglen om vognbaneskift. Vær særlig opmærksom på vejens forløb.

A43_3 - Indsnævring af vej - højre side


Tavlen advarer om, at vognbanen i højre side indsnævres. Kig på kørebanen, er linien slettet, gælder reglen for sammenfletning, hvis linien er ført helt frem, gælder reglen om vognbaneskift. Vær særlig opmærksom på vejens forløb.

A44 - Tunnel


Tavlen advarer om tunnel forude - hold ekstra god afstand til forankørende. Længden på tunnellen kan angives på undertavle. Vær særlig opmærksom på vejens forløb.

A46_1 - Stejl nedkørsel


Tavlen angiver den maksimale hældning. Er vejen meget stejl, kan det anbefales, at køre ned i samme gear, som man ville køre op i. Vær særlig opmærksom på vejens.

A46_2 - Stejl stigning


Kør op i lavt gear. Vær særlig opmærksom på vejens forløb.

A72 - Jernbane-overkørsel uden bomme


Tavlen advarer om, at jernbaneoverkørslen er ubevogtet, dvs. uden bomme, klokke eller lys. Flyt foden til bremsen, og se i begge retninger, om der kommer et tog. Vær særlig opmærksom på vejens forløb.

A73 - Jernbane-overkørsel med bomme


Tavlen advarer om, at jernbaneoverkørslen er bevogtet. Husk, det er ingen garanti for, at der ikke kan komme tog. Bommene og signalet kan svigte, flyt foden til bremsen, og se i begge retninger. Vær særlig opmærksom på vejens forløb.

A74_1 - Enkeltsporet jernbane-overkørsel


Tavlen angiver enkeltsporet jernbaneoverkørsel.

A74_2 - Flersporet jernbane-overkørsel


Tavlen angiver en fler-sporet jernbaneoverkørsel.

A75-H - Afstandsmærker opsat i højre side


Tavlen angiver afstanden til jernbaneoverkørslen. Det første man ser, er tavlen med de tre streger.

A75-V - Afstandsmærker opsat i venstre side


Tavlen angiver afstanden til jernbaneoverkørslen. Det første man ser, er tavlen med de tre streger.

A91 - Oplukkelig bro


Broen er omgivet af vand og kan være særlig glat i vådt føre og ved frost temperaturer. Vær særlig opmærksom på vejens omgivelser.

A92 - Havnekaj


Tavlen opsættes ved færgeleje og havnekaj og kan opsættes lige før kanten af kajen.

A95 - Sidevind


Tavlen opsættes ved færgeleje og havnekaj og kan opsættes lige før kanten af kajen.

A96 - Lavtgående fly


Vær særlig opmærksom på lavtgående fly. Flyene laver meget støj ved start og landing.

A99 - Anden fare


Farerens art angives på undertavle, fx. VAGT.
 
.