.
Tjek om du kan bestå teoriprøven - Prøv en gratis teoriprøve
.
.
top
Print side  Tilføj til favoriter  E-mail side 

Vigepligtstavler oversigt

Vigepligtstavler angiver vigepligtsforhold

Vigepligtstavler opsættes umiddelbart ved det sted, hvor eller hvorfra den angivne vigepligtsregel gælder.

B11 - Ubetinget vigepligt


Ubetinget vigepligt: Opstillse i kryds, hvor du har ubetinget vigepligt. Bruges ofte sammen med vigelinie. (hajtænder) Vær særlig opmærksom på vejensforløb.

B13 - Ubetinget vigepligt


Ubetinget vigepligt - med fuldstop: Opstilles i kryds med dårlige oversigtsforhold og angiver, at alle køretøjer skal holde helt stille, før de kører frem i krydset. Vær særlig opmærksom på vejensforløb.

B15 - Sammenfletning


Sammenfletning Tavlen angiver, at kørebaner løber sammen, således at trafikanterne under gensidig hensyntagen skal lette sammenfletningen af trafikstrømmene. Vær særlig opmærksom på vejensforløb.

B16 - Hovedvej


Hovedvej: Opstilles på hovedvej. Vær særlig opmærksom på vejens type.

B17 - Hovedvej ophører


Hovedvej ophører: Opstilles hvor hovedvejen ophører. Vær særlig opmærksom på vejens type.

B18 - Hold tilbage for modgående


Hold tilbage for modgående: Tavlen angiver, at trafikanter kun må køre ind på vejstrækning, når de kan passere den uden derved at tvinge modkørende til at standse.

B19 - Modkørende færdsel skal holde tilbage


Modkørende færdsel skal holde tilbage.


 
.