.
Tjek om du kan bestå teoriprøven - Prøv en gratis teoriprøve
.
.
top
Print side  Tilføj til favoriter  E-mail side 

Placering

Den lille teoribog - Bestå politiets teoritest


Du skal lære at placere sig korrekt på kørebanen og herunder lære at bruge øjnene rigtigt. Du skal endvidere lære om afmærkninger på kørebanen og om færdselstavler, der har betydning ved din placering.


Ubrudt kantlinie, begrænser den del af kørebanen, som skal bruges af biler, motorcykler og store knallerter.


Ubrudt kantlinie kan dog overskrides ved passage højre om en venstresvingende, såfremt banen til højre for kantlinien ikke er en særlig bane (f.eks. en busbane, cykelsti eller lignende).


Bred kantlinie, angiver, at der uden for linien er plads til cyklister og fodgængere.


Smal kantlinie angiver, at der normalt ikke er plads til cyklister, og at de derfor bruger samme del af kørebanen som bilerne.


Vognbanelinie, angiver adskillelse mellem vognbaner.


Varslingslinie angiver at du skal være særlig forsigtig ved overskridelse af linien på grund af dårlig oversigt, eller fordi du snart vil møde en spærrelinie.


Spærrelinie, som du ikke må overskride, heller ikke ved vending eller ind- og udkørsel, med mindre særlige forhold gør det nødvendigt som for eksempel vejarbejde eller standset eller parkeret køretøj.


Punkteret kantlinie, som anvendes i stedet for ubrudt kantlinie, til at angive, at det er tilladt at krydse linien, hvis det i øvrigt er lovligt for eksempel ved vognbaneskift.


Spærreflade, som du ikke må køre eller standse på. Spærrefladen skal passeres til den side, hvor skraveringen peger fremad. Er der et Helleanlæg, færdselsfyr eller lignende skal du køre forbi til højre, medmindre andet er vist ved afmærkning, eller vejen er ensrettet.

 

Færdselstavler til placeringPåbudt kørselsretning: Du skal køre i den retning pilen viser.


Påbudt kørselsretning: Du skal køre i en af de retninger pilene peger.

 
.