.
Tjek om du kan bestå teoriprøven - Prøv en gratis teoriprøve
.
.
top
Print side  Tilføj til favoriter  E-mail side 

Hastighed

Den lille teoribog - Bestå politiets teoritest


Vejens omgivelser, udstyr, forløb og brug, vejrforhold, køretøjets tilstand og belæsning, førerens tilstand samt andre trafikanter, har betydning for valg af din hastighed.


Unge bilister kommer ud for særligt mange eneulykker, hvor bilisten uden at have nogen modpart at tage hensyn til pludselig mister herredømmet over bilen og kører ud over vejkanten eller mod en forhindring. Disse eneulykker hænger først og fremmest sammen med for høj hastighed efter forholdene.


For at undgå eneulykker skal du kunne opfatte og bedømme følgende faremuligheder ved valg af hastighed: Fejlbedømmelse af egen hastighed. Fejlbedømmelse af vejsvings skarphed. Fejlbedømmelse af vejgrebet Forkert dæktryk, slidt dækmønster Træthed eller spirituspåvirkning. Kraftig drejning med rattet, især ved kørsel med højere hastigheder.


Når du skal vælge hastighed er det vigtigt at du er opmærksom på : Vejsving eller bakker, der nedsætter oversigten Jernbaneoverkørsel forude med dårlig oversigt. Kørebanebelægning med ringe friktion og dermed nedsat vejgreb. Hindringer forude i egen vognbane. Vejrforhold, der nedsætter udsynet.


Kør aldrig hurtigere end forholdende tillader det dog max. 50 km/t inden for tættere bebygget område, 80 km/t uden for tættere bebygget område, her dog max 70 km/t ved kørsel med tilkoblet registreringspligtigt påhængskøretøj. 130 km/t på motorvej.

 

Færdselstavler til hastighedTættere bebygget område: Opstilles hvor man kører ind i tættere bebygget område. Den generelle hastighed er 50 km/t.Ophør af tættere bebygget område: Opstilles hvor man kører ud af tættere bebygget område. Den generelle hastighed er 80 km/t.


Lokal hastighedsbegrænsning: Tavlen fastsætter en lokal hastighedsbegrænsning for en vejstrækning, indtil den ophæves med ophørstavle.


Ophør af lokal hastigheds begrænsning: Tavlen kan være forsynet med en undertavle med by symbolet for at understrege, at tavlen er opsat inden for tættere bebygget område. Herefter vil hastigheden være 50 km/t.


Mindste hastighed: Angiver en minimums hastighed - bruges kun i forbindelse med et krybespor.


Glat vej: Kørebanen kan være glat, årsagen skal være angiver på en undertavle, feks. isglat eller jordkørsel.


Ujævn vej: Opstilles på strækninger med ujævn vej, nedsæt hastigheden.Løse sten: Opstilles på strækninger med mange løse sten. Ved møde med et andet køretøj sættes hastigheden ned til 40km/t.


Farlig rabat: Opstilles på strækninger med blød rabat eller høj kant. Pas på med at køre ud i rabatten du kan synke i.


Højresving: Tavlen advarer om et uoverskueligt vejsving til højre. Hastigheden skal ned. Vær særlig opmærksom på vejens forløb.


Flere sving, det første til højre: Tavlen advarer om flere farlige uoverskuelige vejsving, det første til højre.Vær særlig opmærksom på vejens forløb.


Indsnævret vej: Tavlen advarer om, at kørebanen indsnævres i begge retninger, længere fremme. Vær særlig opmærksom på vejens forløb.


Jernbaneoverkørsel uden bomme: Tavlen advarer om, at jernbaneoverkørslen er ubevogtet, dvs. uden bomme, klokke eller lys. Flyt foden til bremsen, og se i begge retninger, om der kommer et tog. Vær særlig opmærksom på vejens forløb.


Jernbaneoverkørsel med bomme: Tavlen advarer om, at jernbaneoverkørslen er bevogtet. Husk, det er ingen garanti for, at der ikke kan komme tog. Bommene og signalet kan svigte, flyt foden til bremsen, og se i begge retninger. Vær særlig opmærksom på vejens forløb.


Krydsmærke for enkeltsporet jernbaneoverkørsel: Tavlen angiver enkeltsporet jernbaneoverkørsel.


Krydsmærke for flersporet jernbaneoverkørsel: Tavlen angiver en flersporet jernbaneoverkørsel.


Stenskred: Opstilles på strækninger, hvor der kan forekomme stenskred. Vær særlig opmærksom på sten på kørebanen.


Sidevind: Opstilles på strækninger, hvor der kan forekomme kraftig sidevind.


Fodgængerfelt: Tavlen opstilles hvor fodgængerfelt krydser kørebanen, uden for lyskryds. Hastigheden skal nedsættes, så man tydeligt viser fodgængeren at man kan og vil standse. Ved fodgængerfelter er standsning forbudt 5 m. før. Overhaling er forbudt, medmindre, man kan bevare det fulde udsyn over hele fodgængerfeltet under hele overhalingen.

 
.