.
Tjek om du kan bestå teoriprøven - Prøv en gratis teoriprøve
.
.
top
Print side  Tilføj til favoriter  E-mail side 

Vognbaneskift og sammenfletning

Den lille teoribog - Bestå politiets teoritest


Du skal lære at foretage vognbaneskift og sammenfletning, herunder være opmærksom på andre køretøjers placering, især i blinde vinkler.

 

VognbaneskiftPile for vognbaneskift, angiver, at du snarest skal skifte til den vognbane, pilene peger mod.


Vognbanelinier, ført helt igennem til et sted, hvor antallet af vognbaner formindskes, understreger reglen for vognbaneskift. Dvs. at du kun må skifte vognbane, hvis det kan gøres uden at være til fare eller unødig ulempe.


Ved vognbaneskift er det dit ansvar at manøvren kan lade sig gøre. Orienter dig grundigt i spejle og over skulderen.


Ved vognbaneskift skal du: Så vidt muligt undlade at skifte vognbane, hvis den øvrige færdsel, derved tvinges til at nedsætte hastigheden.


Giv tegn med blinklyset i god tid for at vise din hensigt, for eksempel hvis det kan være til vejledning for den øvrige trafik, hvis bagved kørende er tæt på.

 

SammenfletningVognbanelinier afbrudt et stykke før stedet, hvor antallet af vognbaner formindskes, understreger reglen for sammenfletning. Dvs. at du skal tilpasse hastigheden til de kørende i vognbanen ved siden af og udnytte et passende stort ophold til at flette ind. De kørende i vognbanen ved siden af skal hjælpe den, der vil flette ind, ved for eksempel at ændre hastigheden og derved skaffe plads (gensidig hensyntagen).


Ved sammenfletning er det begge parter der har ansvar for at manøvren kan lade sig gøre. Begge parter skal tilpasse hastigheden efter princippet at den forreste bil kører først. Orienter dig grundigt i spejle og over skulderen.


Afpasse hastigheden til de kørende, du vil flette sammen med. Husk den blinde vinkel.


Hvis det er nødvendigt så giv tegn til sammenfletning for at tydeliggøre hensigten.

 

Færdselstavler til Vognbaneskift og sammenfletningSammenfletning: Tavlen angiver, at kørebaner løber sammen, således at trafikanterne under gensidig hensyntagen skal lette sammenfletningen af trafikstrømmene. Vær særlig opmærksom på vejens forløb.


Vognbaneforløb med sammenfletning: Hvor antallet af vognbaner, der er forbeholdt færdslen i samme retning, formindskes, skal de kørende under gensidig hensyntagen tilpasse deres kørsel efter de ændrede forhold, herunder ved eventuelt at ændre hastigheden. Det samme gælder ved sammenløb af to kørebaner.


Vognbaneforløb med vognbaneskift: Ved vognbaneskift, skal man sikre sig, at manøvren kan udføres uden fare eller unødig ulempe for andre.


Krybespor: Kan man ikke køre mindst 50 km/t, skal man køre ud i krybesporet. Dette gælder for alle køretøjer. Man skal køre efter reglen for vognbaneskift. 
.