.
Tjek om du kan bestå teoriprøven - Prøv en gratis teoriprøve
.
.
top
Print side  Tilføj til favoriter  E-mail side 

Vejkryds regler 1. del

Den lille teoribog - Gratis teoriundervisning


Et kryds er der hvor to eller flere færdselsretninger møde hinanden. Her skal du altid afpasse hastigheden under hensyn til oversigtsforholdene, færdselsreguleringer og andre trafikanter, både kørende og gående.


Du skal i god tid placerer dig i forhold til hvor du skal hen i krydset. Skal du til højre placerer du dig helt ude til højre side og låser eventuelle cyklister af.


Skal du til venstre placerer du dig ved vejens midte. Eller helt til venstre på vejen hvis det er en ensrettet vej.


Skal du lige ud vælger du den bane, der passer bedst for ligeud kørsel i krydset. På veje med to eller flere vognbaner med vognbanepile i samme retning skal du placere dig i højre vognbane i den kørselsretning du vil køre, med mindre at den fortsatte kørsel tilsiger andet.


Er der en vognbanelinie, eller en bred punkteret kantlinie, foran et kryds angiver det at det endnu er tilladt at skifte vognbane.


Spærrelinie og bred ubrudt kantlinie, foran et kryds angiver, at det ikke længere er tilladt at skifte vognbane.


Der er 3 muligheder for regulering af færdslen i et kryds. Lyssignal. Ubetinget vigepligt, eller højre vigepligt.


I et lyskryds betyder rødt lys at du skal stoppe ved stoplinien eller i sikker afstand fra krydset.


Rødt og gult lys samtidig betyder ligeledes stop, men angiver desuden, at signalet snart skifter til grønt.


Grønt lys betyder kør, hvis vejen er fri. Fremkørsel for grønt lys er dog ikke tilladt, hvis færdslen forhindrer, at man kan komme helt over krydset og dermed spærrer for den tværgående færdsel, når signalet skifter.


Gult lys betyder stop, og angiver desuden, at signalet snart skifter til rødt. Man skal ikke standse, når signalet skifter fra grønt til gult, hvis man er nået så langt frem, at standsning kan medføre fare.


Signaler uden grønt lys også kaldet repetitionssignaler eller minus-grønt, opsættes undertiden på venstre hjørne i vejkryds. Signalet angiver for venstresvingende, der holder midt i krydset, hvornår lyset for de modkørende skifter i de tilfælde hvor de modkørende ikke får rødt lys, på samme tid som færdslen i din færdselsretning.


Pilsignaler: Rød, gul eller grøn pil gælder for kørende, der vil i den retning pilen viser.


Hvis signallyset i et kryds ikke fungerer, skal du rette sig efter afmærkning om ubetinget vigepligt eller, hvis en sådan ikke findes, efter reglen om højrevigepligt. 
.