.
Tjek om du kan bestå teoriprøven - Prøv en gratis teoriprøve
.
.
top
Print side  Tilføj til favoriter  E-mail side 

Standsning og parkering 1. del

Den lille teoribog - Gratis teoriundervisning


Standsning og parkering skal udføres langs kørebanens yderste kant så bilen er placeret i vejens længderetning eller i en parkeringsbås.


Du skal give tegn til standsning eller parkering med stoplys og blinklys i god tid før din manøvre.


Orientere sig grundigt under hele parkeringsmanøvren, både i spejle og ved hoveddrejning. Orientere dig efter bagfra kommende, biler, cyklister, knallertkørere og gående.


Ved parkering forstås enhver hensætning af et køretøj med eller uden fører. Standsning kortere end 3 minutter, standsning for af- eller påstigning samt af- eller pålæsning af gods anses dog ikke for parkering.


Hvis der på kantstenen er en ubrudt gul linie angiver det, at standsning og parkering forbudt. Er der en punkteret gul linie på kantsten, at parkering er forbudt.


Der er nogle steder hvor der er standsning og parkering forbudt, selv om der ikke er hverken afmærkning på vejen eller nogle tavler der forbyder det.


Der er standsning og parkering forbudt i venstre side af vejen, bortset fra mindre befærdede veje og veje med ensrettet færdsel.


Der er standsning og parkering forbudt på gangsti, cykelsti, midterrabat, helleanlæg, spærreflade eller lignende og i almindelighed på fortov.


Der er standsning og parkering forbudt på fodgængerfelt eller nærmere end 5 m foran feltet.


Der er standsning og parkering forbudt ved udkørsel før cykelsti eller nærmere end 5 m før udkørslen.


Der er standsning og parkering forbudt i vejkryds eller nærmere end 10 m fra den nærmeste kant på den tværgående kørebane eller cykelsti, dog altid tilladt i afmærkede båse.


Der er standsning og parkering forbudt nærmere end 5 m fra en spærrelinies begyndelse ved vejkryds.


 
.