.
Tjek om du kan bestå teoriprøven - Prøv en gratis teoriprøve
.
.
top
Print side  Tilføj til favoriter  E-mail side 

Kørsel i tunnel

Den lille teoribog - Gratis teoriundervisning


Når du nærmer dig en tunnel skal du stoppe hvis det røde stopsignal lyser. Hvis stopsignalet lyser er der tekniske problemer inde i tunnellen eller der er sket en ulykke.


Før du kører ind i en tunnel skal du tænde for nærlyset. Kørsel med kørelys er ikke tilstrækkeligt.


Hvis trafikken i tunnellen stopper, skal du tænde havariblinket under din opbremsning. Standse med god afstand til bilen foran, og slukke for motoren indtil du kan køre igen.


Pas på hastigheden når du kører ind i en tunnel. Det tager tid for dit øje at vænne sig til de ændrede lysforhold. Har du solbriller på, så tag dem af.


Mange tunneller er udstyret med trafikregulering med vognbanesignaler. Den grønne tavle betyder at denne bane kan benyttes. Ved rødt kryds skal banen forlades straks, ved gul pil skal du søge efter en passende lejlighed til at forlade banen. Hvis der er rødt lys over alle baner, er der forbud mod videre kørsel.


Opstår der brand i tunnelen mens du er der, skal du straks forlade din bil og søge mod nærmeste udgang eller redningsvej.


Pga. den manglende plads i tunnellen, er køretøjer der er havareret et stort fare moment. Så ved eventuelt havari skal du tænde havariblink og flytte bilen længst muligt til højre.

 
.