.
Tjek om du kan bestå teoriprøven - Prøv en gratis teoriprøve
.
.
top
Print side  Tilføj til favoriter  E-mail side 

Standsning og parkering 2. del

Den lille teoribog - Gratis teoriundervisning


Der er standsning og parkering forbudt ved siden af spærrelinie, hvis afstanden mellem bilen og spærrelinien er mindre end 3 m, og der ikke er punkteret linie til højre for spærrelinien.


Der er standsning og parkering forbudt på en jernbaneoverkørsel eller anden overkørsel.


Der er standsning og parkering forbudt på en bro over motorvej.


Der er standsning og parkering forbudt i viadukt eller tunnel.


Der er standsning og parkering forbudt på eller i nærheden af bakketop.


Der er standsning og parkering forbudt i eller ved et uoverskueligt vejsving.


Der er standsning og parkering forbudt på en måde, så bilen dækker færdselstavler eller signaler.


Der er standsning og parkering forbudt i krybespor.


Der er standsning og parkering forbudt på afmærket plads for taxaer.


Der er standsning og parkering forbudt ved busstoppested på hele den afmærkede strækning eller 12 m på hver side af tavlen.


Der er nogle steder hvor der er parkering forbudt, selv om der ikke er hverken afmærkning på vejen eller nogle tavler der forbyder det.


Der er parkering forbud nærmere end 30 m fra en jernbaneoverkørsel.


Der er parkering forbud ud for ind- og udkørsler til ejendomme eller således, at til- og frakørslen væsentligt vanskeliggøres.


Der er parkering forbud på kørebanen på hovedveje uden for tættere bebygget område.


Der er parkering forbud ved siden af et andet køretøj, der holder i vejkanten, bortset fra 2-hjulet cykel, 2-hjulet knallert eller 2-hjulet motorcykel uden sidevogn.


Der er parkering forbud så tæt på et andet køretøj, at man ikke kan komme hen til det, eller det ikke kan køres væk fra stedet.


Når du parkerer et sted hvor der er tidsbegrænset parkering skal du indstille og anbringe parkeringsskive eller købe parkeringsbillet.
.