.
Tjek om du kan bestå teoriprøven - Prøv en gratis teoriprøve
.
.
top
Print side  Tilføj til favoriter  E-mail side 

Grundregler 2. del

 

Den lille teoribog - Gratis teoriundervisning

Sikkerhedssele og barnestolPassagerer skal sidde i sikkerhedssele og må ikke medtages i et sådant antal eller være sådan anbragt, at der kan opstå fare for dem selv eller andre.


Fører og passagerer skal anvende sikkerhedssele, når en sådan er til rådighed. Der kan i kombination med sikkerhedssele anvendes selepude.


Det er førerens ansvar, at passagerer under 15 år anvender sikkehedssele eller andet sikkerhedsudstyr.


Børn fra 3-6 år kan i stedet for sikkerhedssele anvende barnestol eller andet godkendt sikkerhedsudstyr tilpasset barnets højde og vægt.


Børn under 3 år og under 135 cm skal i stedet for sikkerhedssele anvende barnestol eller andet godkendt sikkerhedsudstyr, tilpasset barnets højde og vægt. Der må ikke befordres flere passagerer end der er siddepladser til med tilhørende sikkerhedsseler.


Ved anvendelse af bagudvendt barnestol på forsæde med monteret airbag skal denne airbag sættes ud af funktion, såfremt det ikke sker automatisk når den bagudvendte barnestol monteres.


Indstillingen af nakkestøtten skal være afpasset til den enkelte bruger.

 

Færdselsuheld og udryknings-køretøjerHold vejen åben og om nødvendigt stands for køretøjer, der er under udrykning.


Kør ikke så tæt på, eller så langsomt forbi et uheldssted, at du er i vejen for redningsarbejdet.


Ved alvorlig personskade ring til alarmcentralen på 112, hvor du skal oplyse, hvor ulykken er sket, hvor mange, der er kommet til skade, om de er i livsfare, samt hvorfra du ringer. Ulykkesstedet afmærkes, så efterfølgende trafikanter ikke også kører galt.


Ved færdselsuheld skal du om nødvendigt fjerne forulykkede køretøjer, der er til fare for færdslen. Sluk for motorer på forulykkede køretøjer. Undlad at nærme dig forulykkede køretøjer, hvor der er fare for udslip af farligt gods.


Udfør førstehjælp. De tilskadekomne tilses, for at du kan danne sig et indtryk af deres læsioner og tilstand. Tilskadekomne ydes den hjælp, du formår. Tåler du ikke at se blod eller tilskadekomne, kan du inddrage medtrafikanter i at tilse de tilskadekomne, i ydelse af hjælp og i alarmering.


Stands og hjælp tilskadekomne, hvis du bliver indblandet i en færdselsulykke, og du skal efter anmodning oplyse navn og adresse til andre, der er indblandet i ulykken.

Hvis der er voldt mere end ubetydelig skade på personer, skal det meldes til politiet. Hvis der er alvorligt tilskadekomne eller dræbte personer, må du ikke ændre på forholdene eller fjerne spor på ulykkesstedet. Du skal dog flytte køretøjer væk, hvis de er til fare for færdslen.

 

GenereltEjeren af et motordrevet køretøj eller den person, der har varig rådighed over køretøjet, skal kunne dække eventuelle erstatningskrav ved en lovpligtig ansvarsforsikring.


Du må ikke overlade føringen af et køretøj til personer, der ikke er i besiddelse af et gyldigt kørekort.


En bil må med eller uden læs ikke være bredere end 2,55 m, længere end 12 m og højere end 4 m.


Hvis du med eller uden egen skyld beskadiger færdselstavler, signalanlæg eller andre færdselsanordninger, skal du straks bringe afmærkningen i orden igen. Kan dette ikke ske, skal du snarest underrette politiet.


Man må ikke hænge slæde, trækvogn eller lignende efter en bil, og man må ikke under kørslen trække en person på ski, skøjter, rulleskøjter eller lignende.


I forbindelse med uventet kødannelse eller anden umiddelbar fare på motorveje skal havariblink anvendes for at henlede andre trafikanters opmærksomhed på faren.


Ved kørsel uden for lygtetændingstiden skal du anvende nærlys eller særligt kørelys.


Ved fare, skal du gøre andre opmærksom på faren ved kortvarigt brug af hornet eller ved at blinke med forlygterne.

Brug af hornet i andre tilfælde er forbudt.


Kørsel i begge retninger forbudt: Det kan angives med en undertavle, at ærinde er tilladt.


Indkørsel forbudt: Tavlen forbyder indkørsel med et hvert køretøj.
 
.